خدا را شکر که مازندرانی‌ام
یک آبشار گزو، یک امامزاده حسن، یک امامزاده شاهکلاء، یک ساعت گردش در شالی‌زار...
هر کدوم اینا یک عمر شکر خدا را واجب می‌کند!
من از شیرگاه مازندران هستم: Shirgahi.ir